Chapter 8. Traditional Horse Sleds Races in Turkey

$39.50

Abdullah Doğan1 and Mehmet Gül2
1Malatya Provincial Directorate of Youth and Sports, Turkey
2Sivas Cumhuriyet University, Sports Sciences Faculty, Turkey

Part of the book: Applications of Traditional Equestrian Sports in the World


References


Buluk, B., Eşitti, B. (2019, Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi, [Travel From East to West: Impact of Eastern Express on Development of Sustainable Tourism in Kars] Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 159-176. https://doi.org/10. 31592/aeusbed.571083. Çimen, H., Erginal, G. (2015), Donan Göllerin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli: Çıldır Gölü Örneği [Potential of Sustainable Tourism of Frozen Lakes: An Example of Cilder Lake)] Bildiriler Kitabı, (p. 82). GKB, (1927), Türk İli Kış ve Dağ Ahvali [Current situation in Turkish Cities], Erkân-I Harbiye-İ Umûmiyye Tâ’lim ve Terbiye Dâiresi Askeri Matbaası, İstanbul, (p. 8-11), Ögel, B. (1991), İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi [Turkish Cultural History before Islam] (4. Baskı). Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Yıldıran, İ. (1996), Uygulama nedenleri ve fonksiyonları bakımından türk kültürünün erken devirlerinde bazı sportif aktivitelerin görünümü, [Overview of some Sports Activities: Reasons for Functionalities and Applications during Early Turkish Civilization] Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (3) 3, 21-28.

Atlı Kızak – At Dünyası (atdunyasi.com.tr)
https://shgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/64261Atl%C4%B1%20K%C4%B1zak%20M%C3%BCsabaka%20Talimat%C4%B1.PDF.
https://www.gsdf.gov.tr/tr/album/geleneksel-kizak-ve-atli-kizak-fotograflari.
https://kahramanmaras.bel.tr/1ahirdagi-atli-kizak-yarismasi#&gid=null&pid=1.
https://kahramanmaras.bel.tr/1ahirdagi-atli-kizak-yarismasi#&gid=null&pid=6.
http://evvelzamanda.blogspot.com/2012/04/kizak-ve-okuzler.html.
https://www.sondakika.com/haber/haber-kars-ta-kizak-hayvancilikla-ugrasanlarin-tasima3437538/.
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-subatta-gidilmesi-gereken-yerler-hepsiturkiyede-41101819/29.
https://erzurumportali.com/shf/3964/Erzurum-Geleneksel-Atli-Kizak-Yarislari.
http://kahramanmarassehirrehberi.com/en/node/733.
https://www.bayburtrehberi.com/yazilar/naci-ahiskalioglu/zamanin-hizla-akisina-taniktirfayton-kizakli-atlar-ve-at-arabalari.

Category:

Publish with Nova Science Publishers

We publish over 800 titles annually by leading researchers from around the world. Submit a Book Proposal Now!